1029 Budapest Hidegkúti út 11.

Főoldal
Linkek
Autószerelő
Autoszerviz

Budenz József Gimnázium 12. osztály

Weblapkészítés tervezés. 

A fényszórók átalakításáról,
avagy
miért veszélyes a halogén üzemű fényszórók gázkisülésű (xenon) izzókkal
történő átalakítása


Az utóbbi időben a Nemzeti Közlekedési Hatóság számos érdeklődő levelet kap
magánszemélyektől, a sajtótól, arra vonatkozó kérdésekkel, hogy lehetséges-e, szabályos-e az igen
széles körben, nagy választékban kínált gázkisülésű izzólámpáknak – közkeletű megnevezéssel
xenon izzóknak - az általánosan használatos, gyárilag halogén izzólámpákkal szerelt halogén
fényszórókba történő utólagos beszerelése.


Tekintettel az ügy fontosságára, az ily módon gyanútlanul, vagy megfontoltan elkövetett
szabálytalan, és közlekedés biztonsági szempontból rendkívüli veszélyt okozó átalakításokra, a
következőkben tájékoztatjuk a tisztelt az érdeklődőket.
Egyre több feltűnő fényerejű és kékesfehér színű fényszóróval rendelkező gépkocsit lehet látni
szürkület után a közutakon.
E járművekkel szembe haladók egybehangzó véleménye, hogy ezek a fényszórók vakítanak.
Az ilyen fényszórók egy része a járműbe gyárilag beépített, az előírásoknak megfelelő módon
kialakított gázkisülésű izzólámpával szerelt gázkisülésű fényszóró.
Azonban nem csak gyári beépítésű xenonlámpákkal közlekednek járművek, hanem sok
járműtulajdonos utólag, az eredeti halogén izzók helyére, sajátosan e célra gyártott xenon izzót
szerel/szereltet, ily módon átalakítva a fényszórót.
Minden gépjárművezető tapasztalta már, hogy milyen kellemetlen a vakító fényszóró akár szemből,
akár a belső visszapillantó tükrökben tükröződve. Ez az állapot igen balesetveszélyes mivel az
elvakított gépkocsivezető rövid ideig szinte nem látja maga előtt az utat.
Sajnos ez a viszonylag rövid idő is néha elegendő ahhoz, hogy esetleg tragikus baleset okozója
legyen a vakítás.
A vakítást alapvetően okozhatja a fényszóró, vagy az izzó helytelen beszerelése, a fényszórók
vetítési magasságának rossz beállítása, vagy a terheltségi állapotnak megfelelő korrekció
elmulasztása.
A vakítás elkerülése érdekében halogén üzemű fényszóró esetén szükséges a helyes alapbeállítás.
Továbbá a kezelési utasításban foglaltak szerint a terhelési állapottól függően a műszerfalon lévő
kezelő szervvel a vezetőnek korrigálnia kell a fényszóró beállítását a szükséges mértékű lefelé
állítással.
Természetesen xenonlámpa esetében is szükséges a helyes alapbeállítás és a terhelés függő
korrekció. Ez utóbbi az európai piacra gyártott járműveken gyári kivitelezésben automatikus
működésű. Ezen kívül a gyártók még automatikus működésű fényszórómosó berendezésekkel is
felszerelik ezeket a járműveket.
Visszatérve a bevezető mondatra, adódik a kérdés miért feltűnőbbek a xenonlámpákkal, xenon
izzókkal szerelt járművek?
Ennek alapvető okai:
• nagyobb a kibocsátott fényerő,
• nagyobb a megvilágított útfelület,
• a megvilágított felületen a hagyományostól eltérő a fényeloszlás,
• eltérő színhőmérsékletű színű a kibocsátott fény
A fentiekből arra következtethetünk, hogy előnyösebb a xenonlámpák, xenon izzók alkalmazása.
Valóban előnyösebb azonban a korábban említettekből már látható, hogy az alkalmazásnak vannak
sajátos feltételei.
Mindezek tisztázása előtt néhány fontos tudnivaló a tárggyal kapcsolatban.
Egy BOSCH ismertető alábbi összehasonlító ábráin tájékoztató jelleggel látható a halogén és a
xenon fényszórókkal történő útmegvilágítás és annak fényerőeloszlása. A függőleges és vízszintes
tengelyeken lévő méretbeosztás segítségével érzékelhető a megvilágított útfelület szélességének,
hosszúságának különbözősége. A fénycsóván belüli számok (10, 4, 2, 1) a távolság függvényében
tájékoztató jelleggel mutatják a megvilágítás mértékét lux-ban kifejezve.
A két fénycsóva nem látható végeihez tartozó értékeket mutatják a 0,4-es mérőszámok.halogén fényszóró útmegvilágítása xenon fényszóró útmegvilágítása
Egy európai gyártmányú személygépkocsi oktatási anyaga írja jellemzőként, hogy 210 m
távolságban a H1-es izzójú halogénfényszóró megvilágítási értéke 0,4 lux, a fénykéve szélessége
60 m távolságban 36 m. Ezzel szemben 210 m távolságban a xenon fényszóró megvilágítási értéke
1,0 lux,a fénykéve szélessége 60 m távolságban pedig 68 m.
Az két forrásból származó tájékoztatójellegű adatok jó közelítéssel azonosnak tekinthetők.
A következő kép ábrái egy átalakító garnitúra dobozán láthatók. A csupán reklám szintű ábrákon is
az előzőekhez hasonló fényeloszlás és közelítő megvilágítási értékek láthatók.Mint látható a xenonlámpák alkalmazásával az útmegvilágítás erőssége átlagban kétszeres, ezzel
összefüggésben hosszabb a bevilágított útszakasz, továbbá egy adott távolságon belül szélesebb a
megvilágított útfelület. További előny a természetes nappali fényhez közelebb álló
színhőmérsékletű megvilágítás.
Ily módon gyakorlatilag valóban egy kedvezőbben megvilágított útfelületet lát maga előtt a jármű
vezetője.
Azonban nem megfelelő alkalmazás esetén a xenonlámpa sokat hangoztatott előnye egyben a
hátránya is. A fényszóróból kibocsátott nagyobb fényerő a környezetében mindent jobban
megvilágít, de egyben a szembejövő jármű vezetőjét is fokozottabban vakíthatja, ha nem az
előírásoknak megfelelően van kialakítva.
Ezért, hogy az erősebb fényerő ne legyen zavaró az átlagos mértéken felül, szükséges az
automatikus magasságállítás és az automatikus fényszórómosás. A magasságállítás, újabban
dinamikusan, a pillanatnyi helyzetnek megfelelően, a jármű terheltségi állapota, az
útegyenetlenségek, a jármű menetállapota (fékezés, gyorsítás) függvényében szabályoz.
A fénysugár magasságának ily módon történő szabályozása a jármű vezetőjének és a
szembejövőknek is optimális útmegvilágítást biztosít.
A magasságállítás a szembejövők vakításának elkerülése érdekében olyan nélkülözhetetlen
megoldás, hogy annak meghibásodása esetén a fényszóróknak automatikusan egy, az alsó
végálláshoz közeli vészhelyzetben rögzítve kell állandóan lefelé világítaniuk a hiba elhárításáig.
A fényszórómosó a rászáradt quarz szemcséket törli le, amelyek az átvilágított felületre (búra)
száradva az érdesített felülettel zavaró módon szétszórják a kibocsátott fényt.
A gyárilag beépített xenon fényszóró, ennek kapcsán maga a jármű kialakítása meg kell, hogy
feleljen a nemzetközi érvényű előírásokban foglaltaknak.
Ez a járművek és a világítóberendezések gyártóira egyaránt kötelező!
Röviden összegezve: a halogénlámpákhoz viszonyítva a xenonlámpák, xenon izzók által
kibocsátott nagyobb fényerő az előírt szabályozások hiányában elviselhetetlen, megengedhetetlen,
közlekedésbiztonsági szempontból különösen veszélyes vakítást okoz!
Sokan azonban nem törődnek a szembejövővel, mindaddig, amíg az egyre elterjedtebb alkalmazás
következménye az lesz, hogy az átalakított xenonlámpás gépjárművek vezetői is egyre gyakrabban
szembetalálkoznak egy másik vakító xenonlámpával.
A xenon izzók utólagos beszerelésével egyidejűleg a járművön nem teremtődnek meg a fent
említett kötelezettségek feltételei. E feltételek előírt módon történő megvalósítása utólagosan
gyakorlatilag szinte lehetetlen, ha a jármű erre nincs előkészítve, azaz nincs gázkisüléses
fényszóróval szerelt gyári változata.
Az alábbi két képen a két legkeresettebb garnitúra, a H4-es és a H7-es halogén izzó lecserélésére
gyártott összeállítás látható.
A bemutatott és hasonló átalakító „xenon szettek” széles választékát kínálják a különböző autós
magazinok, honlapok hirdetései, valamint az utak mentén kitett hirdető táblák. Így könnyen és
viszonylag olcsón lehet vásárolni. Az érdeklődőket, a vásárlókat általában úgy tájékoztatják, hogy
az átalakítást nem tiltja semmi.
Újabb irányzat, hogy az új járművek átvétele előtt egyes márkakereskedésekben felhívják a
vásárlók figyelmét, hogy bizonyos plusz költségért az eredetinél jobban világító fényszórókkal
tudják átadni a járművet. Azonban adott esetben az ilyen átalakítás jogilag a garancia szolgáltatás
részleges megvonásával járhat, még akkor is, ha azt a márkakereskedés végezte.
Az eddigiekben a tényeken alapulva, szándékoztunk felhívni a tisztelt olvasó figyelmét a fényszóró
átalakítások közvetlen veszélyeire.
A továbbiakban megemlítjük azokat az előírásokat melyek betartása kötelező azért, hogy
elkerülhetők legyenek az átalakítások okozta veszélyek.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet (MR) előírása tartalmazza:
„37. §
(4) A világító és a fényjelző berendezésekben csak a berendezés típusára előírt műszaki
jellemzőkkel rendelkező izzólámpát szabad használni.
Az előírásból következően a HCR, HC, HR, stb. jelzésű fényszórókban csak halogén izzók (H1,
H3, H4, H7, stb.) használhatók, mivel e fényszórók csak a típusra előírt izzókkal képesek
maradéktalanul teljesíteni a megvilágításra vonatkozó követelményeket.
„38. §
(3) A járművek jóváhagyásra kötelezett aszimmetrikus tompított fényszóróiban és távolsági
fényszóróiban csak jóváhagyási jellel ellátott izzólámpát szabad alkalmazni.”
E bekezdéshez említendő, hogy az MR. alábbiakban kivonatosan idézett 1. és 2. számú mellékletei
meghatározzák a fényszórókra és az izzólámpákra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségeket és a
műszaki követelményeket.
„1. számú melléklet
1. A járművek meghatározott tulajdonságainak, valamint az alkatrészeknek, az önálló műszaki
egységeknek, a pótalkatrészeknek és a tartozékoknak meg kell felelniük:

- a Magyar Köztársaság által elfogadott ENSZ-EGB előírásokban foglalt jóváhagyási
követelményeknek az e melléklet táblázataiban (a továbbiakban: táblázat) foglaltak szerint.”
„2. számú melléklet
Az Magyar Köztársaság által elfogadott ENSZ-EGB előírások
45. Fényszórótisztító
48. Gépjárművek világító és fényjelző berendezéseinek beépítése (kivéve a
motorkerékpárokat)
98. Gázkisülésű izzólámpás fényszórók
99. Gázkisülésű izzólámpa
A 45., 48. és 98. ENSZ-EGB előírások tartalmazzák az automatikus magasság állítás és az
automatikus fényszórómosás kötelezettségét.
Fentiek alapján a xenon fényszórónak, a xenon izzónak, továbbá a járműnek magának is meg kell
felelnie a vonatkozó előírásokban foglalt jóváhagyási kötelezettségeknek, műszaki
követelményeknek.
A „xenon szettek” – ben lévő izzók műszaki jellemzői nem egyezőek az eredeti halogén izzók
műszaki jellemzőivel, nem rendelkeznek az ENSZ-EGB 99. Előírás szerinti jóváhagyással, továbbá
utólagos beépítésük az MR.-ben foglalt jogszabályi előírásoknak sem felel meg, ezért a beépítésük
szabálytalan.
A jóváhagyás kapcsán tudnivaló, hogy az átalakító készletek dobozain esetleg feltüntetett
jóváhagyó jelek (egy körben pl.: E4, E13, stb.) a teljes garnitúrának az elektromágneses
kompatibilitásra vonatkozó ENSZ-EGB 10 sz. Előírása szerinti megfelelőséget tanúsítja.
Mivel ez a jóváhagyás nem azonos a xenon izzók esetében kötelező ENSZ-EGB 99. sz. Előírása
szerinti jóváhagyással ezért az izzó nem tekinthető jóváhagyottnak,


A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, vonatkozó
előírása alapján egyedi kérelemre sem engedélyezhető a fényszórók átalakítása:
„16. §


(6)…Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely az MR. Függelékeinek
Mellékleteiben meghatározott valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi
követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.”
Az automatikus magasság állítás hiánya miatt az átalakított fényszórók vakíthatják a
szembejövőket, ami közlekedés biztonsági szempontból rendkívül balesetveszélyes. Emiatt a
szóban forgó átalakítás tiltott.
A műszaki megvizsgálások és a közúti ellenőrzések alkalmával a megfelelő szankció
alkalmazásával (soron kívüli műszaki vizsgára történő berendelés, alkalmatlan minősítés) a
Nemzeti Közlekedési Hatóság kifogásolja az említett átalakítást.
Végezetül megemlítendő a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes
rendelet (KRESZ) előírása:
„3. § (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles
c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat
közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.”
Az utólagosan beszerelt, xenon izzós fényszóróval történő közlekedés a személy- és
vagyonbiztonságot veszélyezteti, másokat a közlekedésükben indokolatlanul akadályoz, és zavar.
Utólagosan beszerelt, xenon izzós fényszóróval rendelkező jármű közúti balesete esetén a
körülménynek kivizsgálását követően felmerülhet a teljes felelősség, vagy a felelősség
megosztásának kérdése.
Tisztelet kérjük a fentiek szíves figyelemébe vételét.


Budapest, 2009. április 8.
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG


 Vissza a főoldalra!

Vissza

Kocsi Autószerelő Kft. Márkafüggetlen autójavító. Autószerelés vizsgáztatás Budapesten

Autó műszaki vizsga!

Régi suzuki swift klub, GTI, suzuki

Kocsi Könyvelő Iroda, könyvelés, adótanácsadás, cégalapítás